> ptactvo ve světě
PTACTVO VE SVĚTĚ - ornitologicko-cestovatelský rozcestník

Tato stránka by měla být úvodním ornitologicko-cestovatelským rozcestníkem po jednotlivých kontinentech a zemích světa. Pro každou zemi byste tu měli postupně najít samostatnou stránku se základními informacemi shrnujícími její přírodní podmínky, zajímavé ptačí druhy a ornitologické lokality dané země, rady týkající se místní dopravy či ubytování a eventuelní rizika zdravotní či bezpečnostní plynoucí z návštěvy země.

Informace k jednotlivým zemím budou zpracovávány postupně. Pokud tedy nebudou některé odkazy aktivní, pak se nejedná o chybu, ale nejsou ještě hotové. Prvním kontinentem, který se v současné době dokončuje, je Evropa. Zpracovaných je i několik zemí severní Afriky a Asie. Z hlediska zoogeografického rozšíření ptáků se budu především věnovat zemím nacházejícím se v oblasti západního Palearktu. Výhledově budu posléze snad pronikat i do ostatních oblastí.
Svět.
Obr.: Schematicky znázorněný svět s oranžovými plochami států, které jsou prozatím zpracovány nebo se připravují.

Vysvětlivky k několika výrazům použitým v následujících textech:

birdwatching - terénní aktivity spojené s pozorováním ptactva;
birdwatcher  - milovník přírody, který rád pozoruje ptactvo;
birding         - jiné pojmenování stejné činnosti;
birder          - jiné označení birdwatchera;
seawatching - pozorování mořských druhů ptáků;
twitching      - ne příliš lichotivý výraz pro aktivitu, při níž jde o to shromáždit co nejvíce pozorovaných druhů; jinými slovy honba za "špeky"

Evropa

Afrika

Asie

Střední Amerika

Jižní Amerika
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter