> o webu


FILOZOFIE WEBU BIRDWATCHER.CZ
Webové stránky Birdwatcher.cz by měly být především zdrojem informací, informací specifických v tom smyslu, že se točí kolem jediného a ne příliš diskutovaného tématu, kterým je pozorování ptáků neboli birdwatching. Na první pohled nám může dané téma připadat prosté, ale stačí se více přiblížit, nahlédnout pod pokličku a překvapivě nalezneme problematiku košatou a bohatou svým přesahem do nejrůznějších vědních oborů a oblastí lidské činnosti. Na pozorování ptáků lze skutečně nahlížet z mnoha úhlů a vytvářet si k němu odpovídající postoj. Jedněm může připadat směšné, jiným zvláštní, někteří se na birdwatchera mohou dívat přes prsty a jiné může fascinovat. V každém případě jde o aktivitu, kterou bychom dnešním slovníkem označili za volnočasovou, které propadlo převážně v západní Evropě a ve Spojených Státech neuvěřitelné množství lidí. Ekonomická síla této opravdu rozvětvené komunity je tak velká, že se stává objektem zájmu cestovních kanceláří, výrobců optiky a outdoorového vybavení, knižních nakladatelů či výrobců nejrůznějších elektronických zařízení.

Nárůst zájmu o pozorování ptáků je patrný i u nás je dobré ho podchytit v prvních fázích vývoje a kultivovat ho dostupností informací. Je dobré mu určit směr vývoje a předejít živelnosti, která by mohla být, ač vedena ušlechtilým zájmem, ve svém konečném důsledku škodlivá právě předmětu svého zájmu - ptactvu a potažmo i přírodě.

Na tomto webu bych chtěl shromažďovat informace, které birdwatching v našich podmínkách rozvíjejí a podporují, ale které nás "ptáčkaře" také nabádají a vychovávají ve vztahu k přírodě. Jednou částí webu je i soutěž v počtu pozorovaných druhů v České republice vyhlášená pod názvem Czech BirdList Contest. Soutěžící vytvořili skupinu, kterou po vzoru jiných zemí nazývají Klub 300. Podstatnou částí filozofie této skupiny je definice tzv. kodexu birdwatchera a jeho šíření mezi veřejností a obdobnými zájmovými skupinami.

Jak už je řečeno na jiném místě tohoto webu:
Nejpřesnějším opisem slůvka birdwatching je skutečně pozorování ptactva, které může mít mnoho podob. Přistupovat k němu lze vědecky, umělecky nebo třeba technicky. Ptáky můžeme pozorovat na vlastní zahradě, ale i v nejodlehlejších koutech světa. Může se jednat o prosté poznávání ptačích druhů nebo se můžeme zaměřit na jejich zpěv, chování, prostředí, ve kterém se vyskytují, můžeme se věnovat jejich tahu, hnízdění a mnoha dalším aspektům jejich života. Vztah, který si birdwatcher k objektu svého zájmu vytváří je ale v každém případě pozitivní a jeho důležitou součástí je ochranářský přístup. Birdwatching, byť je v některých zemích opravdu masovou rekreační aktivitou, přírodě neškodí, ale naopak má charakter výchovný a vzdělávací a popularizuje jak ochranu ptactva, tak přírody. Jednoduše řečeno, birdwatcher je milovníkem přírody, který se věnuje pozorování ptáků.

Výměnný banner webu birdwatcher.cz


Chcete-li na své webové stránky umístit banner webu birdwatcher.cz o velikosti 180x85 px, stačí vložit následující HTML kód:
<a href="http://www.birdwatcher.cz/" target="_blank"><img SRC="http://www.birdwatcher.cz/banner_birdwatcher_cz.png" title="www.birdwatcher.cz" width="180" height="85"></a>

Vývoj těchto stránek v několika obrázcích

Web č.1.

Roky 1999 - 2001
První pokusná verze webu,
na které jsem se teprve učil HTML kód.
Tehdy byl umístěn na adrese: www.angelfire.com/on/dodin


Web č.2.

Roky 2001 - 2002
Stále jen verze osobních stránek,
které jsem dělal hlavně pro sebe.
Vylepšování postupovalo velice pozvolna.


Web č.3.

Roky 2002 - 2005
Barevně poněkud ponurá a rozervaná verze,
ve které měly hlavní slovo cesty
a paragliding.


Web č.4.

Roky 2005 - 2006
Nastalo prosvětlení stránek
doprovázené návratem k ornitologii.
Osobní stránky mám stále v této podobě.


Web č.5.

Roky II/2006 - XI/2006
První verze čistě birdwatcherských
stránek, které jsem umístil na novou
adresu: www.dodinart.ic.cz.


Web č.6.

Roky XI/2006 - I/2007
Střídání nových grafických
podob stránek začalo být stále častější.
Vedla mě k tomu neustálá nespokojenost.


Web č.7.

Roky I/2007 - XI/2007
Verze, která byla bohužel
optimalizovaná jen pro Internet Explorer.
Ve Firefoxu se stránky zobrazovaly špatně.


Web č.8.

Roky XI/2007 - II/2011
Verze, se kterou jsem byl
dlouho spokojen. Vydrželo mi to 3 roky.
Web dodinart si našel svoje čtenáře.


Web č.9.

Od II/2011 do XII/2012
Předposlední verze na nové doméně
www.birdwatcher.cz vystihující nejlépe podstatu webu;
experimentování se vzhledem pokračuje, byť v delších intervalech.


Web č.10.

Od XII/2012
Aktuální verze která jen mírně mění
vzhled té předchozí; do záhlaví webu byla umístěna
animovaná lišta. Web je stále veden v prostém html kódu.


Pravidla pro umístění reklamy na internetových stránkách www.birdwatcher.cz
1. Možnosti a podmínky reklamy
Reklamu na internetových stránkách www.birdwatcher.cz (dále jen internetové stránky či web) lze umístit v reklamním banneru pravého sloupce titulní strany webu s tím, že minimální čas, pro který lze sjednat umístění reklamy, jsou dva měsíce. Při sjednání reklamy na 6 a více měsíců jsou poskytovány slevy (viz Ceník).

2. Cena za reklamu
Základní sazba reklamy je 600 Kč za měsíc s tím, že je nutné sjednat reklamu minimálně na dobu dvou měsíců. Minimální cena za inzerci na webu tak činí 1.200 Kč (za dva měsíce). Tato cena je konečná. V případě, že inzerent objedná reklamu na webu po dobu šesti a více měsíců, je mu poskytována 5-ti procentní sleva na celou částku za sjednané období. V případě sjednání reklamy na dobu 12 měsíců je poskytována 10-ti procentní sleva na celou částku za sjednané období. Detailní informace jsou uvedeny v Ceníku.

Ceník
Pro umístění jednoho reklamního banneru na webových stránkách.
Doba zobrazování reklamy Cena v Kč Poznámka
2 měsíce 1.200 Kč
3 měsíce 1.800 Kč
4 měsíce 2.400 Kč
5 měsíců 3.000 Kč
6 měsíců 3.420 Kč se započtením slevy 5%
7 měsíců 3.990 Kč se započtením slevy 5%
8 měsíců 4.560 Kč se započtením slevy 5%
9 měsíců 5.130 Kč se započtením slevy 5%
10 měsíců 5.700 Kč se započtením slevy 5%
11 měsíců 6.270 Kč se započtením slevy 5%
1 rok 6.480 Kč se započtením slevy 10%
více než 1 rok 540 Kč/měsíc se započtením slevy 10%

Ceník je vydáván za účelem stanovení ceny reklamy pro podnikatelské a nepodnikatelské subjekty na internetových stránkách www.birdwatcher.cz. Další konkrétní podmínky v tomto ceníku neuvedené lze specifikovat v dohodě o provedení práce uzavřené mezi provozovatelem webu a objednatelem reklamy.

3. Způsob platby
Platba bude provedena po dokončení práce, tj. po umístění reklamy na web a to nejpozději do 15 dnů od vystavení faktury.

4. Jak postupovat
Kontaktujte administrátora webu a domluvte si s ním způsob umístění reklamního banneru, jeho podobu, formát a období, po které bude banner na webu birdwatcher.cz umístěn. Následně Vám bude vystavena faktura. Kontakt na administrátora webu je umístěn na spodní liště každé webové stránky.

5. Technické specifikace pro reklamu
Efektivita – počet zobrazení
• Počet zobrazení titulní strany a tedy i bannerů se pohybuje od 5. do 9. tisíc za měsíc.
• Cena za banner nezahrnuje statistiky.

Technická specifikace
• Rozměr banneru v pixelech (šířka x výška): 150-200 x 200-250
• Standardně přijímané datové formáty bannerů jsou obrázky .gif, . jpeg., .png
• Maximální datová velikost je 25 kB.
• Je možné vytvořit také textový banner výše uvedených rozměrů.

Umístění reklamního baneru
Reklamní banner bude umístěn jen na titulní straně webu www.birdwatcher.cz v pravém sloupci pod nadpisem reklamy (viz obrázek níže), případně na více strákách webu.
Web.
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter