> fotozápisník > archiv 2007/04
FOTOZÁPISNÍK - archiv (2007/04)30. prosince 2007 - Poslední Tovačov roku 2007
Zataženo, špatná dohlednost a občasná sněhová přeháňka. Před několika dny byly z pískoven hlášeny kaholky a turpani hnědí. Dnes se mi skryly neznámo kam. Na Annínských jezerech je tentokrát 83 hus polních (Anser fabalis) a 55 hus běločelých (Anser albifrons). Pískovna u Troubek je pro mě tentokrát zajímavější. Jsou tu dokonce 4 potáplice severní (Gavia arctica) a ve společnosti 28-mi roháčů je jedna potápka rudokrká (Podiceps grisegena) - viz foto. Nad řekou přelétá s křikem vodouš kropenatý (Tringa ochropus).
Poslední letošní výjezd do terénu je za mnou. Teď už jen dát dohromady tabulky pro mé oblíbené lokality a porovnat je s roky minulými.
Potápka rudokrká.

28. prosince 2007 - Poloviční úspěch taky úspěch, ale bernešky dlužím dál
Tak jako koncem roku loňského, tak i letos se skupina ornitologů z Moravského ornitologického spolku dala zlákat k návštěvě jižní Moravy možností vidět nějakou tu bernešku. Dalším cílem, který je v těchto týdnech skoro samozřejmý, byl zimující zedníček.
Na hrázi mezi Mušovskou a Věstonickou Zdrží jsme ještě za tmy. Rozlet na hladině nocujících hus přišel v 7:30. Během následující hodiny nad námi přelétlo minimálně 6.000 hus běločelých a polních. Krom nich bylo na oku rozmrzlé vodní hladiny dalších 34 hus velkých (Anser anser) a v okolí se po ledě pohybovalo pět orlů mořských (Haliaetus albicilla).
Na dalším kousku nezamrzlé vodní hladiny u Dolních Věstonic nás překvapilo 46 hvízdáků eurasijských (Anas penelope). Z dalších druhů jsme potkali morčáky malé a velké, hoholy severní, kopřivky obecné a následovala Pálava.
Na zemi sníh, ve větvích stromů a keřů silná jinovatka a houstnoucí bílá mlha. Přesto jsme asi po půl hodině hledání zedníčka (Tichodroma muraria) našli. Pohyboval se na stěně ve vyšších partiích Soutěsky. Jeho hledání potravy musí být dost adrenalinovou záležitostí - za letu je nápadný a v okolí se často zdržuje krahujec.
Následoval skvělý oběd v Ivani a odjezd k Pohořelicím, kde se poslední dobou hejna husí často pásla. Jenže tentokrát tu není vůbec nic. Zaručená lokalita posledních týdnů selhala. Vydáváme se tedy hledat do polí mezi Litobratřice, Hrušovany nad Jevišovkou a Vlasatice. Hejno převážně hus běločelých (asi 4.000 ex.) nacházíme mezi Drnholcem a Pasohlávkami. Je mezi nimi několik hus polních a velkých, ale berneška žádná. V okolí loví dřemlík tundrový (Falco columbarius). O něco později nacházíme v polích další hejno. Tentokrát jde téměř výhradně od husy polní (asi 3.000 ex.). V blízkosti je další dřemlík, ale berneška zase žádná. Nakonec se už za šera vracíme k hrázi Věstonické Zdrže. Kachny zcela zaplnily nezamrzlou hladinu. Přibyly ostralky a začalo se stmívat. Husy se budou vracet na nocoviště už za tmy. Balíme a vracíme se k severu.
Pozorováním zedníčka se nám podařilo alespoň z poloviny docílit toho, co jsme si naplánovali. Řekl bych, že i to je úspěch, byť poloviční. Bernešky prozatím unikají. Možná se zase za rok touto dobou pustíme s kolegy z MOSu do jejich tradičního pronásledování a možná je pak zase po několika dnech sám někde v polích najdu. Ale i to pronásledování může být dobrodružnější, než sám cíl cesty. Alespoň máte důvod se sem zase vrátit, ne? :)
V Soutěsce.

24. prosince 2007 - Vánoční vyjížďka s překvapením nakonec (BV, JM)
Venku je ponuro a tmavo jako v podvečer. Hladina Novomlýnských nádrží je téměř celá pod tenkým ledem. Kachny se shromažďují u výpustí. U hráze mezi Mušovskou a Věstonickou Zdrží je jich asi 2.000. Z povzdálí je sleduje z ledu 7 orlů mořských (Haliaetus albicilla). Celkem jsem jich napočítal 11. Větřinou jde o mladé ptáky.
Pálava je bílá námrazou jako z pohádky. Zedníčka jsem tentokrát neviděl, ale ve stěně Soutěsky jej vystřídala žluna šedá (Picus canus), která ve škvírách hledala potravu ůplně stejným způsobem.
Cestou zpět k Brnu jsem jižně od Pohořelic zaregistroval opět hejno husí - asi 5.000 ex. Nedalo mi to, vrátil jsem se a trochu si je prohlédl. Nejen, že se mi mezi nimi podařilo najít bernešku rudokrkou (Branta ruficollis), ale tentokrát byla o kus dál ještě berneška bělolící (Branta leucopsis). Dva různé druhy bernešek v jednom hejnu hus běločelých (Anser albifrons) jsem ještě neviděl. Takže díky moc birdwatcherský Ježíšku. :)
Berneška bělolící.
Berneška rudokrká.

15. prosince 2007 - Pár hodin v kraji pod Pálavou (BV, JM)
Sice je zataženo a kosa jak z nosa, ale člověk nikdy neví, s čím se venku může setkat. Novomlýnské nádrže vypadají tentokrát pustě. Fouká silný ledový severovýchodní vítr. Na Novomlýnské Zdrži u Strachotína loví téměř u břehu potáplice severní (Gavia arctica). Zkouším ji fotit přímo z auta (viz foto). Nad Děvičkami krouží v jednom hejnu 11 orlů mořských (Haliaetus albicilla). Na několik minut se opět ukázal na Pálavě zedníček skalní (Tichodroma muraria).
Cestou zpět na Brno míjím jižně od Pohořelic po levé straně silnice hejno husí - je jich asi 4,000. Vracím se k nim, abych je prohlédl stativákem. Většinou jsou to husy běločelé (Anser albifrons), ale je tu i pár desítek hus polních (Anser fabalis). Vítr mi sice otřásá dalekohledem, ale dvojice bernešek rudokrkých (Branta ruficollis) je v tom hejnu přece jen dost nápadná. O fotky se ale nepokouším. Jak říkám, člověk nikdy neví, na co venku narazí. :)
Potáplice severní.

8. prosince 2007 - Vzácný host do třetice (BV, JM)
I dnes se zedníček několikrát na Pálavě objevil. Tentokrát dělám průvodce Pat Bitton z Kalifornie a tak mám dvojnásobnou radost z toho, že jsem jí ho mohl ukázat. Ale vyšlo to až na podruhé.
Ornitologů, kteří tohoto vzácného zimního návštěvníka chtějí vidět, přibývá. Pták ale jejich přítomností netrpí a není rušen. Díky tomu, že se pohybuje vysoko ve stěně, tak jej skla dalekohledů hluboko pod ním moc nezajímají.
Zedníček skalní.

6. prosince 2007 - Mikulášský den na Pálavě a na Novomlýnských nádržích pod ní (BV, JM)
Kolegové z MOSu se přijeli podívat na zedníčka skalního (Tichodroma muraria). Stále se tu ještě zdržuje. Tentokrát se drží nejvyšších partií skalní stěny, ale občas slétne i níže. Opět se mi podařilo udělat několik rozmazaných fotek. Pak se loučíme.
Sjíždím dolů k Dolním Věstonicím. Před vesnicí si skládám stativák. Na vodě je dost kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) a také asi 23 potápek roháčů (Podiceps cristatus). V dálce rozeznávám nejprve na hladině a pak nad ní poletovat dvojici mladých racků malých (Larus minutus). Z hráze u Dolních Věstonic pozoruji o něco později na Věstonické Zdrži potáplici severní (Gavia arctica) a potáplici malou (Gavia stellata) jako posledně. Překvapení mě čeká na horní hrázi Věstonické Zdrže. Mezi stovkami kachen ve slunci svítí samice hoholky lední (Clangula hyemalis). Mikulášská nadílka tentokrát stála za to. :)
Zedníček skalní.
Hoholka lední.

2. prosince 2007 - Předvánoční dárek z Pálavy (BV, JM)
Pepík mě donutil vyrazit ven v té nejhustší mlze letošního podzimu se slovy, "vidím na tobě, že seš nervózní, tak jeď." Nervózní jsem byl, to je pravda, ale ven se mi moc nechtělo. Na sobotní schůzi Jihomoravské pobočky ČSO jsem se dozvěděl, že na Pálavě byl letos 16.10. pozorován zedníček skalní. Zatímco já jezdil ke Klentnici, tak ho kdosi viděl v Soutěsce. Říkal jsem si, že i v té mlze se tam mrknu, když na Novomlýnských nádržích nebude stejně nic vidět.
Mléčná mlha se rozpustila jako zázrakem právě před nádržemi. Z hrází jsem obhlédl hladinu, připsal jsem si u Dolních Věstonic potáplici severní (Gavia arctica) a potáplici malou (Gavia stellata) a přes Pavlov jsem zamířil k Soutěsce. Prohlédl jsem skalní stěnu a jednou jsem si už myslel, že mám štěstí, ale byla to jen sýkora koňadra, která přelétla ve stěně z místa na místo. Smířen s tím, že mám i dnes smůlu, jsem se až nahoře v sedle obrátil zpět. Sešel jsem kousek dolů a najednou jsem asi 7 m pod horním okrajem stěny zaregistroval pohyb. Rychle jsem tím směrem zamířil dalekohled. Byl to on! Nádherný a tolikrát hledaný zedníček skalní (Tichodroma muraria).
V příští hodině jsem se snažil udělat dokonale roztřesenýma rukama alespoň několik dokumentačních snímků. Pár se jich skutečně povedlo. Není to nic extra, ale jsou, což je hlavní. Řekl bych, že tento pták tu zůstává od prvního pozorování. Díky své velikosti ale snadno unikne pozornosti. Na dlouhé minuty se dokáže ztratit v kdejaké puklině či skalní štěrbině.
Zedníček skalní.
Zedníček skalní.

29. listopadu 2007 - Na skok u Novomlýnských nádrží (BV, JM)
Asi jeden z posledních slunečných dní panujících jako naschvál jen v týdnu. O víkendu má být zase škaredě. Nalodit tedy celou rodinu a rychle ven. Odevšad jsou hlášeny pozorování hoholek, turpanů černých, potápek žlutorohých a více k východu bernešek a proto jedeme mrknout na nádrže pod Pálavou.
Podél hráze mezi Mušovskou a Věstonickou Zdrží se skrývá před větrem asi 1.500 kachen. Doplňují je hvízdáci eurasijští (M+3F), ostralky štíhlé (M+2F) a hoholi severní. Pohromadě tu máme morčáky velké (35 ex., Mergus merganser), morčáky bílé (M+4F, Mergus albellus) a morčáky prostřední (3M, Mergus serrator). V dálce na Mušovské Zdrži loví potápka rudokrká (Podiceps grisegena).
Z hráze u Dolních Věstonic se dají vidět 3 potáplice severní (Gavia arctica) a několik stovek kormoránů velkých (Phalacrocorax carbo) přetahuje dál k východu. Zkuste si tipnout, kolik jich sedí na uschlém kmeni, který ční nad hladinu. Správná odpověď: 220 ex.
Kormoráni.

25. listopadu 2007 - Jedno upršené dopoledne pod Pálavou (BV, JM)
Celou loňskou zimu zůstaly na dně vypuštěného Vrkoče čtyři kolihy velké. Letos se tam po výlovu rybníka opět ukázaly. Po jeho napuštění se tři přestěhovaly na dno Starého a 23.11. je hlásil Pavel Ondra z vypuštěnéh Novoveského. Sám jsem je tam dnes neviděl, ale bylo by zajímavé, kdyby se dalo zjistit, jestli se jedná o ty stejné ptáky. Možná se pokusí zimovat i letos.
Na vypuštěném Novoveském je asi 300 čejek chocholatých (Vanellus vanellus), 222 racků bělohlavých (Larus cachinnans) a 3 ostralky štíhlé (Anas acuta). Z hráze mezi Věstonickou a Mušovskou Zdrží VDNM bylo vidět 3F morčáka bílého (Mergus albellus) a 16 morčáků velkých (Mergus merganser). V dálce na Mušovské Zdrži lovila potáplice malá (Gavia stellata). Radost mi udělala potápka rudokrká (Podiceps grisegena) u Dolních Věstonic (pravý obrázek) a při zpáteční cestě potáplice severní (Gavia arctica) u Brodu nad Dyjí (levý obrázek). Hledat v polích husy, které přeletovaly k západu, se mi už nechtělo.
Potáplice severní a potápka rudokrká.

17. listopadu 2007 - Sváteční den na Tovačově (PR, OL)
17. listopad je pro mě bez ohledu na historické události tak trochu dnem svátečním. Ve stejný den před dvěma léty jsme na Vrkoči (BV, JM) pozorovali chaluhu pomořanskou, vloni na Nových Mlýnech to byly dvě bernešky bělolící a letos jsem si výjezd do terénu prostě nemohl nechat už z tradice ujít. Samozřejmě, že velkým stimulem bylo včerejší hlášení Jirky Šírka - racek tříprstý, hoholka lední a rybák dlouhoocasý na Tovačově.
Vypotil jsem se z páteční chřipky a ráno vyrazil k severu. Přes noc přituhlo a tak zbytky kaluží na dně Hradeckého rybníka byly pokryty ledem. Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea), který tu ještě včera poletoval, by tu už nenašel žádnou potravu a tak zmizel. Škoda. Mezi racky pospával mladý racek žlutonohý (Larus fuscus) a dvakrát kolem přelétl vodouš kropenatý (Tringa ochropus).
Přesunul jsem se k Annínskému jezeru. Hned poté, co jsem zaregistroval na hladině potáplici severní (Gavia arctica), jsem nedaleko objevil také Jirku Šafránka a Adolfa Goebela. Společně jsme se vydali kolem břehu. Většina ptačího osazenstva se zdržovala v jižní části vodní plochy. Mladou hoholku lední (Clangula hyemalis) jsme skutečně objevili až v JV cípu nádrže. Spokojeně se čistila mezi kachnami nedaleko břehu. Vždy když se potopila, tak jsme se o kousek přiblížili. Nakonec nás k sobě pustila asi na 20 m (viz první foto). K dalším zajímavostem patřila trojice turpanů hnědých (Melanitta fusca), asi 7 hvízdáků eurasijských (Anas penelope), devět poláků kaholek (Aythya marila) a tři samci zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Hejno racků chechtavých se postupně rozrůstalo o nově přilétající racky bouřní. A právě v tomto hejnu našel Jirka Šafránek i mladého racka tříprstého (Rissa tridactyla) (viz foto č. 2). Paráda. Občas vykouklo slunce a celé Annínské jezero před námi bylo nasvíceno jeho paprsky. Dokonalý listopadový den. Jsem zvědav, co mi přinese příští rok.
Hoholka lední.
Racek tříprstý.

10. listopadu 2007 - Nádrže Vodního díla Nové Mlýny (BV, JM)
Počasí je mizerné, prší se sněhem a venku je šero jako pozdě odpoledne. Zastavuji se na hrázi mezi Mušovskou a Věstonickou Zdrží VDNM, na klasickém zimním pozorovacím stanovišti. Říkám si, že by ta mohutná bouře nad Severním mořem mohla přifouknout nějakou zajímavost ze severu. Chlapi od Liptovské Mary hlásili hoholky lední a turpana černého. Vodní hladina se zdá být opuštěná. Jen kachny, kormoráni, roháči a racci. Žádná potáplice. Díky dlouhému sklu stativového dalekohledu přece jen něco, letošní první hohol severní (Bucephala clangula) a dvojice samců morčáka velkého (Mergus merganser).
U Dolních věstonic opět hlavně kormoráni a 11 potápek roháčů (Podiceps cristatus). Lom u Klentnice je prázdný. Obloha je temná. Dělám pár fotek (jedna z nich je níže).
Vracím se do nižších poloh. Vrkoč je taky prázdný, nahlížím na vypuštěný Novoveský rybník: volavky bílé (Egretta alba, 5 ex.), lžičáci pestří (Anas clypeata, 56 ex.) a ostralky štíhlé (Anas acuta, 3M+F). Zmoklý sedám do auta a jedu zpět na Brno.
Klentnice.

4. listopadu 2007 - Výlovy rybníků u Pohořelic (BV, JM)
Tak jako každoročně po výlovu Vrkoče, se na jeho mělčinách objevily kolihy velké (Numenius arquata). Tentokrát je jich šest, ale voda stoupá a tak se tu asi moc dlouho nezdrží. V pátek 2.11. jim dělal společnost kulík bledý, 8 jespáků obecných (Calidris alpina) a 360 čejek. Dnes se všechny čejky přesunuly na Starý rybník, který je téměř prázdný. Milovník dlouhokřídlých by si tu přišel na své. Zdržuje se tu 95 "velkých" racků a 280 racků chechtavých. Z "velkých" racků sice převládají r. bělohlaví (Larus cachinnans), ale nejméně šest je tu racků stříbřitých (Larus argentatus) a vzhledem k různorodosti ve vybarvení ptáků tu může být i nějaký racek středomořský (Larus michahellis). Je tu také mladý racek žlutonohý (Larus fuscus). Na Novoveském rybníku mě v pátek zaujalo neobvyklé množství kachen - asi 2.700 ex. Bylo mezi nimi také 87 lžičáků pestrých (Anas clypeata).
Pro jistotu jsem se byl mrknout i na Pálavě. V posledních dnech byly z Maďarska hlášeni zedníčci skalní (Tichodroma muraria). Také slovenští kolegové zaznamenali dva ptáky na Malé Fatře. Možná by se mohli objevit i u nás.
Koliha velká.

27. října 2007 - Sychravá sobota na Tovačově (PR, OL)
Mrholí a v poledne je šero jako večer. Přesto je na hrázi Hradeckého rybníka živo. Postavičky birdwatcherů sklánějících se nad stativáky nebo upřeně hledící binokuláry na hejna racků a čejek. A je na co se koukat. Ve stovkách racků chectavých jsou min. dva dospělí racci žlutonozí (Larus fuscus), tři mladí racci malí (Larus minutus, viz foto) a desítky racků bělohlavých (Larus cachinnans). Na mělčině je mezi dvěma tisícovkami čejek k rozeznání asi 85 kulíků zlatých (Pluvialis apricaria). Na pravé dolní části rybníka se u rákosí skrývá polák malý (Aythya nyroca) a bezostyšně se předvádí čtveřice poláků kaholek (Aythya marila). Kolegové tu pozorují i bukače velkého (Botaurus stellaris). Nad hlavou mi přelétá "dlouhonohá" silueta potáplice severní (Gavia arctica). Na hladinu bohužel nesedá a po jedné otočce mizí k jihozápadu.
Na levé vrchní části Hradeckého rybníka překvapila také samice březňačky vodící 11 asi dvoudenních mláďat. Na pískovnách si krom stovek kachen zaslouží pozornost šest zrzohlávek rudozobých - 3F+3M (Netta rufina). I přes nepřízeň počasí se vracím domů
Racek malý.

14. října 2007 - Severské husy na VDNM (BV, JM)
Severního proudění větru po přechodu fronty využily severské husy aby se svezly k jihu. Na Věstonické Zdrži VDNM se jich kolem třetí hodiny odpoledne shromáždilo s husami velkými asi 2.500 a další malé skupiny stále přilétaly. Stejným dílem tu byly zastoupeny husy polní, běločelé a velké. Díky náhodě a slunci, které nám stálo za zády a husy nasvicovalo, jsme mezi nimi našli i dvě bernešky bělolící. Přelud jedné z nich je zachycen na fotce pořízené na vzdálenost asi 500 m digiscopingovou sestavou - Swarovski ATS 80HD a Canon 350D.
Berneška bělolící.

13. října 2007 - Tovačov (PR, OL) po přechodu studené fronty
Nádherné slunečné počasí s nízkými teplotami, které přinesl přechod fronty, svědčí ptačímu tahu. Ze závratné výšky modré oblohy vypadávají po desítkách bílá těla táhnoucích racků chechtavých a prudce klesají ke spuštěné hladině Hradeckého rybníka. Na mělčině je tu přes tisíc čejek chocholatých s jediným jespákem obecným a dvěma jespáky bojovnými. Mezi racky jsou ukryti také dva racci černohlaví. Občas tu přelétne malá skupina hus polních (na fotce), téměř pořád je vidět několik kroužících kání lesních a na poli a podél rákosin postává několik desítek volavek bílých (51 ex.) a stovek volavek popelavých (290 ex.).
Objevují se také první havrani polní - léto, i to babí, definitivně končí. V rákosí pravé dolní části rybníka se skrývá minimálně jeden polák malý. Na pískovnách se prozatím žádná potáplice neukázala.
Husy polní.

6. října 2007 - Lednické rybníky (BV, JM) a podzimní shromaždiště
Nesyt je po ránu plný ptáků. Na mělčině u Sedlece se pasou husy velké (asi 750 ex.) a na hladině je zhruba 750 lžičáků pestrých a 450 čírek obecných. Tyto dva druhy se tu na podzim shromažďují ve velkých počtech každý rok. Mezi kachnami jsem našel čtveřici prvních hus polních, čtyři ostralky štíhlé a jednoho hvízdáka eurasijského. Z bahňáků tu zůstává 18 jespáků bojovných, 15 jespáků obecných, 4 jespáci malí, 6 vodoušů tmavých a vodouš šedý.
U Rakvic mě v mělčině u rákosí překvapilo 44 bekasin otavních a na poli mezi Zaječí a železnicí postává dokonce 88 volavek bílých.
Na fotce jsou vidět hejna hus z Nesytu směrem k Sedleci, menší kachny v popředí jsou čírky.
Hejna hus a čírek.
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter