> fotozápisník > archiv 2007/03
FOTOZÁPISNÍK - archiv (2007/03)29. září 2007 - Na skok u Pohořelic (BV, JM)
Chtělo by to nějaký pořádný kus zamokřeného pole nebo vypuštěný rybník. Bahňáci ještě pořád protahují, ale nemají, kde by se zastavili. Důkazem je malinká sádka nedaleko Starého rybníka u Pohořelic. Ačkoli je vypuštěná a její dno je téměř dokonale vyschlé, tak jsem tu v sobotu pozoroval tři jespáky malé a dva jespáky obecné. Už se těším na výlovy rybníků. Ten nejbližší bude na Tovačově kolem 20.10.
Na Vrkoči se skrývají mezi dvěma tisíci kachen divokých i ostralky štíhlé (2M v krycím), hvízdáci eurasijští (3M v krycím), zrzohlávky rudozobé (viz foto) a čírky obecné. Nad hladinou přelétl také ostříž lesní.
V neděli jsme mrkli k Vrkoči znovu. K jihu protahovalo asi 70 vlaštovek obecných a vysoko nad námi přelétlo k západu káně rousné.
Zrzohlávky rudozobé.

21. a 23. září 2007 - Dokonalé babí léto začínajícího podzimu na Tovačově (PR, OL)
21. září - Poté, co jsme s Pepem na Křenovském rybníku pozorovali dva samce ostralek štíhlých a na kůlech kachní ohrady na Hradeckém rybníku dva mladé racky černohlavé přepeřující do šatu první zimy, tak se nás na "kříži" (průsečík hrází dělících hladinu Hradeckého rybníka na čtyři části) sešlo zase větší množství. Setkání bylo za nádherného počasí korunováno zajímavým pozorováním. V rákosí dolní pravé části rybníka se skrývali poláci malí. Nejprve se ukázali čtyři, pak jsem jich napočítal dokonce šest. Když jsem se asi o půl hodiny později vracel kolem stejného místa, nedalo mi to: tentokrát jich bylo u rákosin devět. Rychle jsem udělal pár dokomentačních snímků. Tento počet byl potvrzen i ostatními ornitology. Tak početné hejnko nikdo z nás ještě neměl tu čest vidět.
23. září - Na Křenovském zůstává stále dvojice samců ostralek. Také poláků malých je v rákosí na stejném místě stále nejméně šest. V polích za rybníkem poletují alespoň dvě stovky čejek chocholatých a občas se ukáže na přeletu nějaký ten bahňák - bekasina otavní (5 ex.) a jespák obecný (2 ex.).
Poláci malí.

18. září 2007 - Malá ornitologická výprava k Nesytu (BV, JM)
Těsně před tím, než se rozpustila ranní mlha nad Nesytem, tak se na jeho "pláži" schází šest ornitologů od Svitav, Přerova a Brna. Slunce, které se o mlhu postaralo, ale brzy přikrývají mraky a občas drobně poprchává. Bahňáků se zdržuje u rybníka jen několik - jespáci bojovní a vodouši tmaví. V okolí s křikem poletují nejméně tři ostříži lesní a kachny z hladiny několikrát zvedá orel mořský. Z dlouhokřídlých stojí za zmínku dvojice racků malých a jeden rybák černý. Hus velkých tu po rozletu zůstává asi 250. Asi v 10:20 se přilétá napojit dalších 800 ex.
Po krátké exkurzi k Hlohoveckému rybníku a pozorování přeletujícího ad. racka žlutonohého je společná výprava ukončena. Následuje několik fotomomentek.
Foto č. 1.
Foto č. 2.
Foto č. 3.

11. září 2007 - Upršené ráno na Nesytu (BV, JM)
U Nesytu jsem za rozednění. Tentokrát jsem stihnul i rozlet racků bělohlavých (250 ex.) a hus velkých (min. 450 ex.), které tu ale v menším počtu zůstávají. Obloha je bohužel zatažená a tak podstatnou část rána stojím v dešti, který mi pozorování vůbec neusnadňuje. Asi po dvou hodinách se naštěstí trochu vyčasuje. Bahňáci jsou hned lépe k rozeznání. Všichni se zdržují v západním cípu rybníka u Sedlece. I nadále je tu nejvíce jespáků křivozobých (min. 44 ex.), pak 10-15 jespáků malých a šedých, asi 5 jespáků obecných a 15 bojovných. Nechybí ani vodouši šedí a tmaví. Značné množství bahňáků se skrývá v zatopené trávě, takže si jejich celkový počet netroufám odhadnout.
Nad vodní hladinou loví 10 rybáků černých, dva mladí rybáci bahenní a tři mladí racci malí. Pod nimi sedí na mělčině dvojice rybáků velkozobých v sousedství lovícího tenkozobce. Tentokrát mě zaujal větší bahňák na okraji hejna jespáků křivozobých. Je podstatně větší než j. křivozobí, celý svrchu šedý a zavalitý, nad okem má výrazně bílý proužek a zobák má tmavý a kratší, než j. křivozobý i obecný. Nemá ani tvar a ni zbarvení jespáků bojovných a vodouš to není. Hejno jespáků křivozobých se několikrát zvedlo a když přistálo, byli na jeho okraji tito šedí bahňáci čtyři. Všechny znaky odpovídaly dospělým jespákům rezavým v zimním šatu. Nechtělo se mi tomu věřit. Tento bahňák se u nás ukazuje většinou jednotlivě. Pečlivě jsem dával pozor a když se hejno zase zvedlo, měli moji bahňáci patrnou bílou pásku přes křídlo a hlavně šedě špinavý kostřec bez jiných tmavých znaků! Pro fotodokumentaci byli ptáci bohužel příliš vzdálení. V takových chvílích člověk ocení, když není v terénu sám a když mu kolega může potvrdit, že viděl to stejné. Kdybych měl příležitost udělat alespoň nějakou fotku.
Na fotce je náznak letícího hejna jespáků křivozobých. Je jich v něm něco přes 40. V rohu je pak dvojice rybáků velkozobých.
Bahňáci.

9. září 2007 - Počty bahňáků na Nesytu zase narůstají (BV, JM)
Už v týdnu jsme se s Pepem domluvili, že vyrazíme všichni na Nesyt. Jednak, abychom vyzkoušeli její nový binokulár Eschenbach a také proto, že je tu září a bahňáci se dostávají do pohybu. V půl desáté jsme na místě. Slunce je sice dost vysoko, ale západní část rybníka, kde se bahňáci zdržují, ještě není v protisvětle a je krásně nasvícená. Bahňáků tu přeletuje nejméně stovka. Překvapuje nás, že jejich podstatnou většinu tvoří jespáci křivozobí. Je jich tu asi 60 a jde většinou o mladé ptáky. Ve větších počtech jsou tu také jespáci malí (30 ex.) a jespáci obecní (30 ex.). V nízké vegetaci na hranici vodní hladiny hledají potravu čtyři jespáci píseční. Sice se skrývají, ale když se ocitnou dále od břehu, tak jsou jejich velice světle zbarvená těla k nepřehlédnutí. Samozřejmě je tu pár jespáků bojovných, vodoušů šedých a tmavých. Kolega Luboš Novák nás zprávou z mobilu upozornil na husici rezavou, kterou tu pozoroval ráno. Dlouho jsme ji nemohli najít. Až při našem odchodu se objevila mezi kachnami na druhém břehu. Krása! Řekl bych, že teď tu může pozorného člověka překvapit každý den něco výjimečného.
Na horním obrázku je vedle sebe jespák křivozobý, jespák písečný a jespák bojovný. Na spodním je rozmázlý portrét husice rezavé.
Bahňáci.
Husice rezavá.

2. září 2007 - Pět hodin na dvou osvědčených lokalitách - Nesyt a Rakvice (BV, JM)
U Nesytu jsme s kolegou Tómou v šest. Je tu ale podezřelé ticho. Tisíce husí, které tu byly ještě minulý týden, jsou pryč. Zůstává jich tu jen stovka. Asi jsme propásli jejich rozlet, stejně jako racky bělohlavé, kteří tu nocují. Důvodem může být ale intenzivní střelba, která se po celé ráno ozývá s okolí. Myslivci táhnou.
Bahňáků je tu poskrovnu, ale jejich nepřítomnost nám vynahrazují dravci. Nad rybníkem loví čtyři ostříži lesní, téměř desítka pochopů (dvojice se snaží útočit na vodouše šedého uvízlého v bahně), šest poštolek a prázdné dno zkontroloval také raroh velký. Mezi racky chechtavými jsou dva mladí racci černohlaví a jeden adultní racek malý přepeřující do zimního šatu. U hráze je mezi kachnami samec hvízdáka eurasijského v krycím šatě (na obrázku vpravo se lžičákem).
Na Hlohoveckém rybníku nás mezi stovkami poláků velkých a chocholaček čeká samec ostralky štíhlé v krycím šatě, mladá husice liščí a samec poláka malého (na obrázku vpravo).
Ani lokalita u Rakvic nás nezklamala. Úvodem kolem nás přelétla volavka červená, kus dál se mezi volavkami bílými a popelavými skrývá mladý kolpík bílý. S čejkami je tu také pár zajímavých bahňáků: jespák obecný, jespák malý, sedm jespáků křivozobých (všichni přepeření do zimního, jen jeden se skvrnami na hrudi a břichu), jespák bojovný, dvojice bekasin otavních, vodouš kropenatý, vodouš bahenní a jeden vodouš tmavý. Potěšilo nás také šest bramborníčků hnědých.
Polák malý a hvízdák eurasijský.

25.-26. srpna 2007 - Rakvice a Lednické rybníky (BV, JM)
25. srpna - Podvečer věnuji rákosinám u Rakvic. Stihl jsem to těsně před tím, než sem nastoupilo několik myslivců lovit husy. Třikrát jsem na různých místech pozoroval volavku červenou. Jednou to byl adultní pták a dvakrát mladý. Je docela možné, že šlo o dva různé mladé ptáky. V rákosí se opět skrývalo asi 25 volavek bílých, které jsou tu celou sezónu a mladý kolpík (viz foto). Z bahňáků jsem zastihl vodouše tmavého, bekasiny otavní, vodouše bahenní a kropenaté, pisíka obecného, jespáky bojovné a 400 čejek chocholatých.
Večer už obhlížím pod šeřící se oblohou Nesyt. K nocování se sem slétaly husy a mezi nimi byl opět jeden kolpík. Tentokrát dospělý pták. Nad rybníkem lovili dva ostříži lesní. Břeh rybníka se stal nocovištěm i mně a několika kolegům s dalekohledy.
26. srpna - Zdá se, že tah se teprve rozjíždí. Počty bahňáků na obnaženém dně Nesytu jsou jen zlomkem mohutných hejn, která tu setrvávala na jaře. Mezi racky se vyjímala dvojice mohutných rybáků velkozobých, které jsme potkali ještě později nad Hlohoveckým rybníkem. Ukázala se tu také mladá husice liščí. Z větších bahňáků stojí za zmínku dva břehouši černoocasí. Na Hlohoveckém jsme pak pozorovali dvojici poláků malých. Tím se dnešní příděl birdwatcherských specialit vyčerpal.
Kolpík bílý.

16.-19. srpna 2007 - Záhlinické rybníky (KM, ZL) a rybníky u Tovačova (PR, OL)
Trávíme dovolenou na Vyškovsku a tak je to k Tovačovu i k Záhlinicím skoro stejně daleko. Bylo by škoda nevyrazit na výlet.
16. srpna - Všechny rybníčky na Záhlinicích jsou na plném stavu. Jeden zaplocený je upuštěný, ale pro změnu tu v pravidelných intervalech dělá mohutné rány zařízení na plašení ptáků. Vyskytuje se tu jen dvojice otrlých pisíků obecných, dvojice vodoušů bahenních, mladý kulík říční, ale také jespák křivozobý, jehož fotku přikládám. Nad hlavou mi přelétá luňák hnědý.
17. srpna - I s kočárkem jsme tentokrát u Tovačova. V severním cípu Křenovského rybníku se skrývala volavka červená. Docela snadno šla přehlédnout. Na zadní pravé části Hradeckého rybníka se opět ukázal polák malý a mladý racek černohlavý. Většina hladiny se hemží lyskami. Je jich tu odhadem asi 900. Z bahňáků přelétají dva vodouši šedí.
19. srpna - U Křenovského rybníka ještě stále zůstává volavka červená. Po vyplašení přelétla velkým obloukem až za topoly na východní straně rybníka. Ale řekl bych, že se sem ještě vrátí. Na Hradeckém je opět polák malý. Opět přelétl jeden vodouš šedý. Tentokrát jsem napočítal 225 roháčů. Zůstává tu také jedna potápka černokrká v zimním šatě, několi čírek modrých a obecných a skupinka lžičáků pestrých.
Jespák křivozobý.

14. srpna 2007 - Přes Kojetín opět do Tovačova (PR, OL)
Zastavuji na skok u rybníka v Kojetíně (PR, OL). Na kraji rákosin se zdržuje ve společnosti M labutě velké také stará známá F labutě zpěvné se žlutým límcem 7R42 (viz foto na první straně).
Na Hradeckém rybníku je spousta roháčů - napočítal jsem jich 215 včetně mladých. Zajímavostí byla dvojice samců zrzohlávky rudozobé, opakovaný křik chřástala vodního z rákosí horní pravé části rybníka, dvojice přeletujících čápů černých a dva mladí motáci lužní (na fotce), kteří doplňovali početné pochopy.
Moták lužní.

12. srpna 2007 - Hradecký a Křenovský rybník u Tovačova (PR, OL)
Na Tovačov jsme po dlouhé době vyrazili v plné sestavě - tedy včetně plného kočáru a psa. Díky objížďkám to trvalo dost dlouho, než jsme tam dojeli. Zajímavostí byla F poláka malého mezi lyskami a poláky velkými, mladý racek černohlavý a trojice mladých kvakošů nočních. Mám tu ale rébus. V jednu chvíli nad námi kroužila dvojice dravců. Jeden z nich (na prvním obrázku vlevo) byl značně vypelichaný a letky mu teprve dorůstaly. Na spodním obrázku je tento pták zachycený ještě dvakrát. Nejsem si jistý jeho určením. Co to mohlo být? Ještě se pomocí e-mailu přímo obrátím na některé odborníky, ale zajímal by mě jakýkoliv názor. Děkuji.
Dravec.
Dravec.

4. srpna 2007 - Opět na rybnících u Lednice (BV, JM)
K rybníkům vyrážíme až po poledni. Slunce svítí a i když je docela příjemně chladno, tak se vzduch nad rybníkem chvěje. Pepe si vynahrazuje dlouhou nepřítomnost v terénu a tak s chutí projíždí stativákem okolí. Jako první pozorujeme dvojici pisil čáponohých a hned v zápětí na druhé straně rybníka kolegu Doupala. Typickým pohybem si posunuje brýle na čelo a k očím přikládá dalekohled. Ze svého úkrytu to má docela blízko k bahňákům. Ani bych se nedivil, kdyby mezi objevil nějakou vzácnost.:)
Následuje rybák velkozobý, pět kolih velkých a šest tenkozobců opačných. Mezi menšími bahňáky, jejichž přesné počty nejde v tom tetelícím se vzduchu určit, jsou vodouši bahenní, vodouši šedí, vodouši rudonozí a tmaví, břehouši černoocasí a jespáci bojovní. Podél rákosin posedávají asi tři tisícovky hus velkých s kachnami a čírkami. Je mezi nimi i jedna mladá husice liščí.
Přejíždíme rovnou k Prostřednímu rybníku. Ve stínu ostrůvku se mezi husami velkými zdržuje berneška bělolící. Moc bych za to nedal, že je to ta stejná, kterou jsem viděl 8.5. na rybníku u Jaroslavic (ZN, JM) a že se stále potuluje po jižní Moravě. Jdeme ještě mrknout k Mlýnskému rybníku, kde nás zaujal rybák černý.
Na fotkách je rybák velkozobý, šestice tenkozobců a berneška bělolící.
Rybák velkozobý.
Tenkozobci opační.
Berneška bělolící.

3. srpna 2007 - Bahňáci na Nesytu a odpolední překvapení u Vrkoče
U Nesytu stojím něco po páté. Do okolí se začínají rozletovat husy velké. Tentokrát je jich tu asi 5.000. Obloha je zatažená a občas mírně poprchá, přesto se dají bahňáci pěkně prohlédnout. Do vzduchu se občas vznese hejnko devíti tenkozobců opačných se třemi břehouši černoocasými. Kolihy velké jsou tři, pisily čáponohé dvě, a z menších bahňáků jsou tu jespáci bojovní (15 ex.), vodouši šedí (17 ex.), přepeřující jespáci křivozobí (3 ex.), jespáci obecní (2 ex.), vodouši tmaví (3 ex.), jeden kulík písečný a hlavně vodouši bahenní (140 ex.). Z pole se ozývají křepelky a nad rybníkem loví dvojice ostřížů lesních. Volavka červená.
Ještě, než někdo vylézá ze stanu stojícího u "pláže", tak mám za sebou přes půldruhé hodiny pozorování a vracím se domů. Už kolem 11:00 vystupujeme z auta u Vrkoče, sestavujeme stativák, kočár, cpeme do něj dvojčata a pouštíme se podél menších rybníčků. Na Vrkoči je 500 hus velkých. Někde od Nohavice se stále ozývají vlhy. Chvíli nám trvá, než první z nich vidíme posedávat na uschlých větvích topolů. Obcházíme Nohavici a vlhy začínají vyletovat i z dalších stromů. Je jich 8, pak 12, pak už nejméně 20. Na Čahounem se náhle objevuje mladá volavka červená! Ani nemusím nic říkat. Pepe už na ni míří dalekohledem a nadšeně se usmívá. Napřed zapadla zase do rákosí na břehu, ale pak se znovu objevila a kroužila nám nad hlavami. Nádhera! Ovšem dalším překvapením je hejno, o kterém si nejprve myslíme, že jsou to vlaštovky. Chyba, nad námi přelétá asi 50 vlh pestrých. Jsou mezi nimi asi i ty, které jsme pozorovali dříve. Hnízdění skončilo a tak se mladí s dospělými shromažďují, aby koncem měsíce odlétli k jihu.

29. července 2007 - Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Chvíli to trvá, než nacpeme kočár, psa i dvojčata do malé Felicie, ale nakonec vyrážíme pod podmračenou oblohou k Novým Mlýnům. Na severním břehu Věstonické Zdrže sestavujeme kočár, stativák a pouštíme se podél vody k Betlému. V dálce, až na jižní straně nádrže pozorujeme vedle rybáků obecných, kteří tam hnízdí, i další rybáky, o kterých si myslíme podle zbarvení, že jde o rybáky bahenní. Je jich tam asi 10 společně s jedním rybákem černým. Pokračujeme dál po břehu, aby nás donutil zvednout zrak k obloze typický hlas vlh pestrých. Na uschlých dubových větvích asi 50 m od nás posedává a honí se u lesa šest těchto nádherně vybarvených ptáků. U Betléma se otáčíme, vracíme se k autu a vše cpeme zpět do něj. Přejíždíme pak na jižní břeh k rybárně, abychom byli blíže rybákům.
Tady se přesvědčujeme, že naši domnělí rybáci bahenní jsou rybáky černými, kteří přepeřují do zimního šatu a většina z nich má ještě tmavé břicho a prsa, ale hlavu už má světlou. Je jich tu asi 14 a houpavě poletují nad hladinou. V okolí poletuje 80 rybáků obecných. Na betonových ostrůvcích jsou jejich tři několikadenní mláďata. Daleko, na druhé straně zdrže, u rákosin, se zdržuje ve společnosti dvou kormoránů velkých a dvou racků bělohlavých trojice bílých volavek. Velikostí se rovnají rackům bělohlavým, loví na mělčině a dokonce se mi u jedné podařilo zahlédnout kontrastně světlé prsty u nohou. Jde o tři volavky stříbřité. Poté, co se rozlétají, tak si jedna sedla k volavce popelavé, která byla o polovinu větší.
Takže náš společný první birdwatching s kluky ve věku šesti týdnů se velice vydařil. Na fotce je kousek hnízdní kolonie rybáků obecných.
Rybáci obecní.

28. července 2007 - Opět Nesyt (BV, JM)
Ještě za šera přijíždím k Nesytu a těsně po páté už stojím se stativákem u rákosin na okraji a projíždím jeho dno. Právě se rozlétají husy velké a racci bělohlaví, kteří tu nocovali. Následující třičtvrtě hodiny se všude ozývá křik dalších a dalších hus, které odlétají k východu a k jihu. Byly jich tu asi dva tisíce. Prvními z bahňáků, které mám v zorném poli jsou vodouši bahenní (celkem 130 ex.) a dvojice pisil čáponohých. Následují vodouši šedí (20 ex.), vodouši tmaví (6 ex.), jespáci bojovní (40 ex.), jespáci obecní (5 ex.) a směrem k jihovýchodu dvojice kolih velkých a trojice břehoušů černoocasých. Tenkozobce opačné vidím nejprve tři, pak nacházím za terénní vlnou další dva, tři a nakonec jich mám dokonce osm.
Už v 7:20 se začíná chvět vzduch. Ještě chvíli pozoruji okolí a pak to balím a spěchám domů. Tyhle dvě tři hodinky časného rána, hned po rozednění, mám nejraději.
Sedlec.

21.-22. července 2007 - Večerní pozorování u Rakvic a ráno opět u Nesytu
Moták pochop. Do příštího rána jsem uvolněn z otcovských povinností, proto s rutinou hážu do auta své v terénu nepostradatelné haraburdí a vyrážím k jihu. Vedro je nechutné, ale po šesté večerní se dá vydržet. Zastavuji u oblíbené lokality u Rakvic (BV). Na lagunách skrytých v rákosí se zdržuje velké množství volavek bílých (35 ex.) a popelavých (50 ex.). Od poloviny května jsem na této lokalitě po osmé. Při čtyřech návštěvách jsem tu pozoroval volavku červenou – dnes po čtvrté a prvě 2 ex. Biotop je to jak stvořený pro její hnízdění, takže kdo ví?
Večer se přesunuji k Nesytu. Jeho dno je do oranžova zbarveno zapadajícím sluncem. Na noc se sem slétají racci bělohlaví (120 ex.). Stačím se ještě pokochat čtveřicí tenkozobců opačných a dvojicí břehoušů černoocasých. Kamarádi, se kterými tu zůstávám na noc, říkají, že tu před chvílí přelétl dudek chocholatý. Chladivý večer je odměnou za rozžhavený den.
Už od tří v noci registruji křik husí. V pět vstávám a stavím se k okraji rybníka. Během rána tu přelétá asi 2.200 hus velkých. Počty bahňáků se mi zdají být nižší, než před týdnem. Přesto mám radost z pěti břehoušů černoocasých a dvojice kolih velkých. Tenkozobec je vidět jen jeden. Na fotce je samice motáka pochopa.

15. července 2007 - Časné ráno na Nesytu aneb proč nejezdit na Nezider
Sice se mi moc nechce, ale přesto vstávám ve 4:00 a vyrážím do řídnoucího šera. Během cesty se úplně rozednívá a k Nesytu přijíždím s prvními slunečními paprsky. Je příjemné chladno, na trávě leží rosa, provoz byl téměř nulový. O několik hodin později bych se na slunci upekl.
Obnažené dno a mělčiny rybníka jsou plné ptáků. Jsou tu tisíce racků chechtavých a téměř dva tisíce hus velkých. Ty postupně odlétají, ale od západu přilétají další a další. Od 5:00 do 7:20 mi jich nad hlavou přelétá asi 2.700. Mezi racky a husami je také spousta bahňáků. Jejich počty a pestrost jsou díky stále udržovanému nízkému stavu vody neobvyklé a většinou u mě vyvolávají nadšení. Říkám si, že tuto sezónu je opravdu zbytečné jezdit k Nezideru, když se tady na Nesytu dá vidět téměř to stejné a ještě na mnohem menší ploše. Na mělčině míhají zobáky ze strany na stranu tři kolpíci bílí (jeden dospělý a dva mladí), nedaleko Sedlece loví mladá pisila čáponohá a koliha velká. Mezi stovkami čejek je asi 85 jespáků bojovných (mnozí jsou ve svatebním šatu), 57 vodoušů šedých, 8 vodoušů tmavých, 25 vodoušů bahenních, 5 vodoušů kropenatých, 4 vodouši rudonozí a 4 tenkozobci opační. Co víc si přát vidět z jednoho místa za půldruhé hodiny. Nesmím ještě zapomenout na břehouše černoocasého a dvojici volavek bílých.
Od Výtopy teď už skoro nic vidět není. Vegetace je tu na dně rybníka příliš vysoká a vodní hladina je hodně vzdálená. Alespoň tu poletovala dvojice sýkořic vousatých. Ještě než se začal vzduch tetelit horkem a než mi začalo být horko, tak jsem už jsem se staženými okýnky uháněl zpět do Brna. Není nad to si přivstat.
Na fotce je vidět hustota ptačího osazenstva na Nesytu. Ve spodní části jsou patrny zvětšeniny kolpíků a pisily.
Nesyt.

6. července 2007 - Krátký výlet k Rakvicím a k Velkým Pavlovicím
Ještě před polednem jsem se vydal pod zamračenou oblohou a s prudkým vichrem v zádech k jihu. Napřed jsem se jel podívat k Rakvicím. V polích stojí po deštích o něco více vody, než obvykle. V rákosinách se skrývá opět minimálně 8 volavek bílých. S čejkami a racky chechtavými sedí na mělčině i volavka stříbřitá. Tento rok ji tu vidím snad po čtvrté. Také rybáků obecných je tu s mladými celkem 12.
Pak přejíždím k Velkým Pavlovicím, abych se mrknul po vlhách. Severně od obce nacházím hliněné stěny nad opuštěnou fabrikou. Vlhy tu poletují a ozývají se svými typickými měkce drnčivými hlasy. Celkem asi čtyři nebo pět párů. Na fotce je jedna z nich.
Vlha pestrá.
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter