> fotozápisník > archiv 2007/01
FOTOZÁPISNÍK - archiv (2007/01)3. března 2007 - Vrkoč, Starý rybník, Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Po včerejším slunečném odpoledni přišla upršená, ledová a díky tmavé obloze ponurá sobota. Pln očekávání jedu k jihu. Na Vrkoči i nadále zůstává čtveřice kolih, kterou dopňuje tisícovka čejek. Na Starém rybníku jsou další tři stovky čejek a na zvedající se hladině loví třináct ostralek.
Pak už netrpělivě spěchám k lagunám Mušovské Zdrže VDNM. Včera tu byla pozorovaná kachnice kaštanová. Mám ale smůlu, kachnice tu už není. Je tu 147 zrzohlávek a 28 morčáků bílých. Co chvíli prší a je zima.
Přemisťuji se za rybárnu u Věstonické Zdrže. Na poli se pase 140 hus běločelých. Obcházím poloostrov za rybárnou a o kus dál k východu vidím na poli dalších asi 4.000 hus. Přiblížil jsem se k nim a projíždím je stativákem. Do očí mě udeřila výrazná červeno-černo-bílá kombinace barev dvou bernešek rudokrkých. Krása! Zkouším dělat dokumentační snímky. Je tma, zkouším to na ISO 800 a dokonce 1600, abych měl trošku kratší čas expozice. Jen co mám první fotky, tak se všechny husy zvedají a přelétají na vodu, kde pijí. Znovu zkouším štěstí dalekohledem. Tentokrát vidím dokonce tři bernešky. Bílé skvrny u kořene zobáku jim svítí do dálky. Po chvíli se znovu celé hejno zvedá. Sleduji dalekohledem bernešky. Dvojice přelétá těsně nade mnou a křičí drsným ki-kjik. Bohužel nemám na foťáku ten správný objektiv. Husy usedají opět do polí. Dvojice bernešek, kterou po chvíli nacházím, se drží spolu. Třetí je daleko od nich. Znovu dělám pár fotek. Postupně přilétají z pastvy od západu další husy. Když odcházím, je jich tu tak 5.500.
Na obrázcích je vidět, jak výrazné zbarvení bernešky mezi husami mají. Jsou i přes svoji menší velikost vidět i z dálky.
Berneška rudokrká.

Berneška rudokrká.

25. února 2007 - Hradecký rybník, Annínská jezera, pískovna u Troubek, Tovačov (PR, OL)
Tentokrát je Hradecký rybník u Tovačova bohatší o 60 hus velkých. Pasou se na poli za rybníkem a pak se slétají na hladinu napít. Na horním levém rybníku tokají hoholi severní (3M+4F) a na dolním pravém postává 16 volavek bílých. Krom dvojice strnadů rákosních jsem zahlédl i káni rousnou.
Na Annínském jezeře nadále zůstává trojice turpanů hnědých a v pískovně u Troubek potápka rudokrká (foto) a tři ostralky štíhlé (2M+F).
Potápka rudokrká.

23. února 2007 - Hradecký rybník, Annínská jezera, pískovna u Troubek, Tovačov (PR, OL)
Zatažená obloha, ledový vítr a zpívající skřivan. Hradecký rybník je téměř prázdný. Přesto se vzadu u rákosin na hladině pohupují husy velké (13 ex.) a husy běločelé (5 ex.). Mezi kachnami je i samec ostralky štíhlé. Zajímavá je albinotická lyska, která se tu zdržuje už druhým rokem (na fotce).
Na Annínském jezeře je trojice turpanů hnědých a na pískovně u Troubek je mezi osmi roháči i jedna potápka rudokrká.
Lyska černá.

Lyska černá.

17. února 2007 - Vrkoč, Starý rybník, Mušovská Zdrž VDNM (BV, JM)
Nádherný slunečný den. Na Vrkoči se k trojici kolih připojila čtvrtá. Naposledy tu byly všechny čtyři 17.12.2006. Pak napadl sníh a zůstaly tu jen tři. Vedlejší Starý rybník je bohatší o 97 čejek chocholatých doprovázených osmi špačky. Se dvěmi čejkami, které dělají společnost kolihám na Vrkoči, jich tu máme stovku.
Na poli jižně od Mušovské Zdrže VDNM (směrem k Brodu nad Dyjí) postává v poli neuvěřitelných 122 volavek bílých. Když je pak rybáři zvedli, tak se zvedl celý bílý mrak, který se roztrhal a rozlétl po okolí.
Nejživěji je ale na Věstonické Zdrži, a to díky husám. Přilétají od severu (asi se pasou někde v okolí Pohořelic) a plní hladinu nádrže. Jsou nádherně nasvícené sluncem. Křičí a díky orlům přeletují z místa na místo. Ohromná podívaná. Kolem poledního tu musí být přes 10.000 ex. Odpoledne mi pak volá Jožka Chytil, že jeho hrubý odhad v 16:20, kdy se zvedají a odlétají, je přes 20.000. V tomto množství tu nebyly po celou tuto zimu.
Přidávám jednu rozmazanou fotku letících husí a jednoho morčáka velkého.
Husy.

Morčáci velcí.

16. února 2007 - Mušovská a Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Je zataženo a na hrázi VDNM fouká ostrý ledový vítr od severu. Na hladině a na poli na jižní straně Věstonické Zdrže pobývá asi 1.200 hus běločelých. Občas přelétne husa polní nebo skupina hus velkých. V rákosinách kolem rybárny je 71 volavek bílých. Z křoví se naplno ozývá zpěv střízlíka a s kvíčalami sedí ve větvích zase jeden jikavec. U lagun Mušovské Zdrže už týden loví potáplice severní.
Potáplice severní.

11. února 2007 - Mušovská a Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Počet severských hus (z 99% jsou to husy běločelé) od včerejška opět zdárně narostl. Na hladině a v dálce na poli je slyšet jejich křik. V polích jsou shromážděny asi uprostřed mezi Horními a Dolními Věstonicemi. Pase se jich tu přes 6.000 a další minimálně dvě tisícovky jsou na vodě. Moc dlouho v klidu nevydrží. Často je vyplaší některý z orlů mořských a pak se zvedne celé to ohromné mračno husích těl a za hlasitého křiku přelétá na hladinu zdrže nebo zase zpět na pole. Nakonec končí všechny husy na vodě, kde se koupou. V kotrmelci se převrátí na záda a šplouchají se. Orli je opět zvedají a tak celé to mohutné hejno putuje nad hladinou jednou blíže hrázi s Mušovskou Zdrží a pak zase zpět. Od JZ přilétají další a další husy. Když odcházím je jich tu už minimálně 10.000. Nad hlavou mi přelétají skřivani. Jen v okolí hráze mezi Mušovskou a Věstonickou Zdrží počítám 54 volavek bílých. Na Mušovské je u lagun potáplice severní.
Husy běločelé.

10. února 2007 - Vrkoč a Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Když teď jezdím k nádržím pod Pálavou, vždy se stavím na Vrkoči zkontrolovat kolihy. Stále se ještě krmí na jeho bahnitém dně.
Tentokrát se v polích jižně od Věstonické Zdrže VDNM zdržuje asi 7.000 severských hus. Většinou jde o běločelky, ale pase se tu také asi 60 hus velkých (dalších 30 je na hladině), 40 hus polních a poštěstilo se mi najít i jednu husu malou. Její neobvykle zbarvená hlava mě přímo udeřila do očí. Přece jen jezdím za husami téměř celou zimu a běločelky mám už nakoukaný. Její hlavní znaky: velké bílé pole zasahující nad oko, které je ohraničeno výrazným žlutým kroužkem; velikostí nepatrně menší, než husy běločelé; zbarvení shodné s běločelkami; na spodině těla žádné tmavé skvrny; zobák kratší, než u běločelek. Zkusil jsem i několik fotek, ale na vzdálenost asi 250 m a při zatažené obloze se mi to vůbec nepodařilo.
Na první fotce je vidět hejno pasoucích se husí s Pálavou v pozadí. Na druhé jsou husy při vyplašení orly - přeletují na hladinu zdrže. No a ty dvě poslední fotografie zachycují husu malou. Ale ta kvalita je opravdu velice špatná. Téměř na nich nevyniká výrazný žlutý kroužek ohraničující oko, škoda.
Husy.

Husy.

Husa malá.

Husa malá.

4. února 2007 - Věstonická Zdrž VDNM a Pálava (BV, JM)
Nádherný slunečný den mě vytáhl zase do terénu, pod Pálavu. Na Mušovské Zdrži se hodilo 12 morčáků bílých (5M+7F). Na Věstonické Zdrži bylo 66 hus velkých v párech a na nějakých kusech dřeva nebo kamenech čnících kousek nad hladinu posedávala trojice orlů mořských (první obrázek). Z dálky a proti slunci jsem je zkusil vyfotit. Mezi ostrůvky u Dolních Věstonic odpočívala čtveřice kaholek. Samci byli nádherně vybarvení ve svatebním šatu.
Pak jsme se šli s Emilem projít do Soutěsky na Pálavu. Přes cestu nám přeběhla liška (druhý obrázek), kousek dál se na slunci vyhřívalo divoké prase a největším překvapením byl immaturní orel královský, přelétající ve značné výšce přes Pálavu severním směrem.
Orli mořští.

Liška obecná.

27. ledna 2007 - Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Fouká ledový vítr, ale v závětří, když svítí slunce a paprsky se odráží od jiskřivě bílého sněhu, je příjemně teplo. U hráze s Mušovskou Zdrží je asi tisícovka kachen včetně morčáků velkých a bílých, několika hoholů, osamocené kopřivky, několika čírek obecných a párku zrzohlávek. Je tu také sedm ostralek, které se drží v párech daleko od sebe. Nad nádrží přeletuje pět orlů mořských. (Na fotce je k rozeznání párek ostralek při horním okraji uprostřed.)
Na poli u Horních Věstonic odpočívá 470 hus polních a běločelých a 16 hus velkých. U křižovatky Pasohlávky - Ivaň odpočívá další hejno 450-ti hus polních a běločelých.
Ostralka štíhlá.

26. ledna 2007 - Litobratřice (ZN, JM), Věstonická a Novomlýnská Zdrž VDNM (BV, JM)
Na poli v okolí Litobratřic se zdržuje asi 2.000 hus polních a běločelých. V mrazivě slunečném dni posedávají na sněhu a vyhrabávají z něj stébla obilí a řepkové listy.
Velké plochy nádrží VDNM jsou pod tenkou krustou ledu. Na Novomlýnské Zdrži, která zamrzlá není, byly 3 páry hvízdáků, 10 morčáků bílých a 15 morčáků velkých. Na Věstonické Zdrži posedávali na ledě čtyři orli mořští a na rozmrzlém oku hladiny při hrázi s Mušovskou Zdrží bylo dalších 14 morčáků bílých a 20 morčáků velkých. Krom nich je tu párek zrzohlávek (F na fotce) a 32 hus velkých ve společnosti několika hus běločelých (další foto).
Samice zrzohlávky.

Husy.

20. ledna 2007 - Vrkoč, Nesyt, Mlýnský rybník u Lednice (BV, JM)
Dá se říct, že si už vyloženě jezdím na kolihy. Ale člověka to potěší, když je na dně vypuštěného Vrkoče vždy znovu najde. Krom několika racků jsou jeho jediným osazenstvem. Vlastně nesmím zapomenout na dnešního konipasa bílého.
Musel jsem se pousmát i v případě racka malého, kterého jsem na Nesytu viděl minulý týden a dnes byl znovu na svém místě. Z ostatních Lednických rybníků je teď nejzajímavější Mlýnský s několika tisíci kachen, mezi kterými jsou lžičáci, asi stovka kopřivek, dvacítka tokajících hoholů severních a nějaký ten hvízdák.
Kolihy.

14. ledna 2007 - Lednické rybníky (BV, JM)
Pozorování dnešního dne z Lednických rybníků doplňují svojí neobvyklostí zvláštnost letošního lednového počasí. Překvapil mě časný výskyt lžičáků pestrých a zrzohlávek rudozobých, ale i dvou samců pěnice černohlavé. Nevím, jestli jde o zimování, protože jsem tu v předchozích týdnech nebyl, nebo jestli jde už o netrpělivý "jarní" přílet.
Na fotce je útržek aprílového počasí s duhou nad Věstonickou Zdrží VDNM.
Duha.

13. ledna 2007 - Okolí Vodního díla Nové Mlýny
Silný vítr od severozápadu a vysoké teploty dosahující až 14°C - tak vypadal tentokrát sobotní výlet do terénu. Na Vrkoči nadále zůstávají tři kolihy velké, ale severských husí už ubývá. Tam, kde byla dříve tisícová hejna husí polních a běločelých, je jich dnes jen několik stovek. V okolí Litobratřic a Dolenic jsem napočítal jen asi tisíc kousků, které jsou rozptýleny v menších hejnech v zelenajících se polích. Krmí se, odpočívají a pospávají. Nejen délka slunečního svitu má tedy vliv na chování zvířat, ale i teplota, která přinutila některé husy už koncem roku vyrazit k severu směrem na hnízdiště. Severské husy jsou nahrazovány skupinami hus velkých.
Na přiložené fotce je pohled na Pálavu ze silnice k Drnholci. I na těchto místech se pásla hejna severských hus.
Pálava.

7. ledna 2007 - Vrkoč, Věstonická Zdrž VDNM (BV, JM)
Na dno vypuštěného Vrkoče se zase vrátily kolihy. Tentokrát jen 3. S přestávkami jsou tu od 27.10.2006. Vzhledem k trvajícímu teplému počasí půjde asi o zimování. Na Věstonické zdrži u Strachotína zůstává jedna potáplice severní.
Potáplice severní.

6. ledna 2007 - berneška bělolící (2 ex.), Dolenice (ZN, JM)
Na Tři krále jsem si rozhodnul nadělit dáreček. Takový pozdní vánoční. Zajel jsem si pro zbrusu staré kolo Ukrajina, na kterém chci po jeho opravě jezdit do práce. Zpět jsem jel od Znojma a v úrovni Kašence jsem uviděl vpravo od silnice asi půl kilometru daleko menší hejno husí. Nedalo mi to, abych neodbočil na Damnice a potom na Dolenice. Na polích jižně od Dolenic sedělo po obou stranách silnice několik tisíc husí. Zajel jsem za větrolam, smontoval stativák a začal jsem prohlížet jejich nejbližší skupiny. A měl jsem štěstí, ani ne po deseti minutách jsem zahlédl jednu bernešku bělolící. Byla daleko, ale podařilo se mi udělat pár dokumentačních fotek. Pak kolem projelo auto a husy se i s berneškou zvedly. Postupně se vzneslo celé hejno čítající asi 5.000 ptáků. Naštěstí po chvilce zase přistály, tentokrát na druhé straně silnice. Chvíli jsem je prohlížel, ale většinu jsem jich měl skrytou za terénní vlnou. Kousek jsem popojel, husy se dál pásly, vytáhnul jsem stativák a projížděl je. Opět jsem našel bernešku. Byla ale krytá jinými husami a přes hledáček foťáku jsem ji nedokázal najít. Řekl jsem si, nevadí, jednou ji už vyfocenou mám a pustil jsem do prohlížení další části hejna. Ani ne 50 m od první bernešky se pásla druhá. Byla sama a měl jsem ji jako na dlani. Vznikly tak další rozmazané fotky za špatného světla při ISO 400 - 800. Dostal jsem tím na Tři krále další dárek.:)
V téměř jarním počasí se v zelených polích pásl zhruba stejný počet husí polních a běločelých a asi 50 hus velkých.
Na první fotce je vidět, jak se berneška vystavuje v hejnu husí. Další dvě fotky jsou trošku zvětšené a na té poslední je důkaz toho, že byly v hejnu dvě.
Berneška bělolící.

Berneška bělolící.

Berneška bělolící.

Berneška bělolící.
PROJEKTY

HLEDÁNÍ
ROBERT DOLEŽAL

icq: 21 453 294
skype: robert.dolezal
e-mail: dodin @ post.cz
web: www.birdwatcher.cz

TOPlist Birding Top 500 Counter